1)Türkiye’de demokrasi bilincini geliştiren ve güçlendiren en önemli öğe aşağıdakilerden hangisidir?

…egemenliğin ulusa verilmiş olması

2)Avrupa Konseyi’ne üye devletlerin vatandaşlarının, kendi devletlerini dava edebilmelerine olanak sağlayan uluslararası belge aşağıdakilerden hangisidir?

………İnsan Hakları ve Ana Özgürlükleri Korumaya Dair Sözleşme

3)1926’da kabul edilen Türk Medeni Kanunu’nun laiklik için temel sayılabilecek maddesi aşağıdakilerden hangisidir?

………..rüşt yaşına gelmiş çocuğun dinini seçmekte özgür olması

4)Atatürk’ün ‘’ulus’’ kavramı tanımında etkin olmayan öğe aşağıdakilerden hangisidir

…………..din birliği

5)Atatürkçülük ideolojisinin temelini oluşturan iki üst ilke aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

………..akılcılık_ ulusçuluk

6)Atatürk’ün yaptığı kıyafet devrimi aşağıdaki ilkelerden hangisi ile daha çok bağlantılıdır?

……………..laiklik

7)Yabancı bilim adamlarının da katkılarıyla Türkiye’de ilk kez tam anlamıyla evrensel bir üniversite yapısı aşağıdakilerden hangisiyle oluşturulmuştur?

…………istanbul üniversitesinde

8)Devrime ihtiyaç duyan toplumlarda devrimin yürütülebilmesi için öncelikle değiştirilmesi gereken aşağıdakilerden hangisidir?

………..hukuk

9)Yasaya bağlı devletin temel özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

……..Yasaların, genel ve herkesi bağlayıcı olması

10)Mondros Ateşkes Antlaşmasının ‘’Ateşkes’’ hükümlerine uymayan maddesi aşağıdakilerden hangisidir?

……………Anlaşma Devletler’nin, güvenliklerini tehdit eden bir durum halinde, Osmanlı’nın diledikleri stratejik noktalarını işgal edebilmesi

11)kültürün gelişmesindeki en önemli etken ,

…….toplumsal etkileşim

12)Yeni Türkiye Devleti’ndeki bütün okulların Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlanması aşağıdakilerden hangisi ile olmuştur?

……… Tevhid-i Tedrisat Kanunu

13)Aşağıdakilerden hangisi Atatürk tarafından uygulamaya konulan temel iktisat politikalarından biri değildir?

………..Özel girişimi sürekli ön plana çıkaran ekonomi politikası

14)Belirli bir kültür düzeyine erişmiş toplumların ortaya çıkardıkları kuruma ne ad verilir?

………..devlet

15)Aşağıdakilerden hangisi, 23 Şubat 1921 tarihinde toplanan Londra Konferansı’ndan sonra ortaya çıkan durumlardan biridir?

…………..TBMM Hükümeti’nin varlığının kabul edilmesi

16)17Avrupa’da din adamlarının her işe karışmaları ve bütün toplumu en üst düzeyde yönetmelerinin Hıristiyanlığın kaynaklarında olmadığı gerçeğinin anlaşılmasından sonra ortaya çıkan harekete ne denir?

……..reform

17)osmanlı devletini gerileme döneminden parçalanmaya götüren en önemli neden

……….fransız ihtilalinin yaydığı ulusçuluk akımından etkilenmesi

18)23 nisan 1920 den günümüze kadar olan süreçte TBMM nin değiştirilemez ilkesi

………….egemenliğin kayıtsız şartsız türk ulusuna ait olması

19)aşağıdakilerden hangisi montrö sözleşmesinin hükümlerinden biri değildir

…………karadenizde kıyısı olmayan devlerlerin savaş sırasında karadenizden geçirebilecekleri savaş gemileri çeşitli açılardan sınırlandırılırken barış döneminde serbest bırakılması

20)İnsanların yeme,içme,barınma gibi yaşamını en iyi biçimde sürdürme etkinlikleriyle ilgili her türlü eylem,tutum ve davranışlarını kapsayan kültür öğesi

…………. ekonomi


aklımda olanlar bunlar )